Dreams

Skapa en kreativ lösning för utbildning som skapar en finansiell trygghet integrerad i deras app.

Datum: Mars 2021

Mina roller: Ux-designer, Decider och skribent.

Kunden

Dreams är en tjänst som får användare att spara pengar till sina drömmar med hjälp av triggers som får sparandet att kännas roligt och smidigt.

Om projektet

Skapa en kreativ lösning för utbildning som skapar en finansiell trygghet integrerad i deras app.

Utmaningen

Vi upptäckte ett tydligt samband mellan dem som lämnar appen: de upptäcker ett annat sätt att spara pengar eller vill ha mer ränta.

Vi ville hitta en lösning där vi kunde öka användarnas självkänsla kring besparingar, aktier och fonder och samtidigt få dem att stanna i Dreams. För att lösa det problemet behövde vi förstå den potentiella användaren och de befintliga Dreams-användarna och utveckla något från tråkigt och svårt som att spara till något roligt och enkelt.

Processen

Vi började projektet med att prata med projektägaren och tittade på deras användardata. Vi sökte upp så mycket information som möjligt från deras data samt statistik data. Vi gjorde även deras utbildning som fanns enbart på deras separata plattform för att förstå vad dom som kund tidigare velat förmedla till användarna.

Därefter skapade vi en skräddarsydd sprint utifrån vår research och användardata som vi fått in. Vi hade intervjuer, skapade skisser, och gjorde prototyper som vi sedan hade användartester på.

Vi arbetade med low-fi prototyper under hela arbetets gång för att vara säkra på att testpersonerna gav oss feedback på konceptet och funktioner i stället för hur prototypen såg ut grafiskt.


Feedback från användartesterna

  • Tydliggör numrerna på frågorna
  • Tydliggör valet av inlärningssätt
  • Svårare kurser önskades
  • Överraskningen ska vara mer knyten till sparande
  • En större överraskning när användarna klarat hela akademin

Lösningen

Vi skapade en gamifierad lösning där användarna får ta del av olika utmanande steg i olika faser i akademin, vilket motiverar användarna genom att få olika typer av rewards. Våra insikter blev att lösningen var ett bra sätt att motivera användarna till att använda tjänsten aktivt.